Author Topic: Sesiunea de deschidere a Prelegerilor Petre Botezatu - 21.03.2009  (Read 1408 times)

Offline Utilizator Iasi

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 480
  • Popularitate: 0
    • View Profile
Vă invităm să participaţi la sesiunea de deschidere a Prelegerilor Petre Botezatu, din data de 21 martie 2009, manifestare organizată sub egida Academiei Române – Filiala Iaşi şi Asociaţiei Petre Botezatu.

Cu ocazia acestei prime întâlniri, se vor susţine următoarele prelegeri publice:

Regândirea filosofiei – prof. univ. dr. Marin AIFTINCĂ şi Semnificaţia demersului semiotic în reconstrucţia modernă a logicii şi filosofiei – prof. univ. dr. Alexandru BOBOC, membru corespondent al Academiei Române.

Prelegerile vor fi precedate de Cuvântul de deschidere, al prof. univ. dr. Teodor DIMA, m.c. al Academiei Române.

Vă aşteptăm în data de 21 martie 2009, orele 10:00, în Aula Filialei Iaşi a Academiei Române.

Prelegerile Petre Botezatu omagiază memoria celui care a fost profesor universitar doctor la facultatea de Filosofie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi ales postmortem membru al Academiei Române pentru deosebita sa contribuţie la dezvoltarea culturii, a învăţământului şi a ştiinţei. Patron spiritual al "Şcolii de logică de la Iaşi", Petre Botezatu a dovedit, prin propriul său exemplu, că "Personalitatea nu este un dar. Este o cucerire de fiecare clipă. Ea este un vulcan pentru că ea clocoteşte în profunzime şi erupe intermitent" (P. Botezatu, Note de trecător).

Astfel de personalităţi vor prezenta şi vor promova realizări obţinute în domenii importante din ştiinţele socio-umane, din ştiinţele exacte şi din domeniile variate ale culturii, aşa cum însuşi Petre Botezatu şi-a desăvârşit opera originală cu teme din logică, teoria valorilor, epistemologie, istoria filosofiei, în lucrări precum: Schiţă a unei logici naturale, Valoarea deducţiei, Silogistica, Semiotică şi negaţie, Preludiul ideii de libertate morală, Interpretări logico-filosofice, Interogaţii, Note de trecător şi Constituirea logicităţii.

Având drept motto următorul capriciu, formulat de Petre Botezatu: "Cu Viaţa nu se încheie vreodată socotelile. Nici prin renaştere ori conversiune. Şi mai puţin prin abandonarea terenului”" prelegerile iniţiate de noi au drept scop celebrarea şi promovarea realizărilor de excepţie obţinute în special de cercetători români în varii domenii. Sperăm să contribuim şi noi, cu modestia necesară, la creşterea gradului de implicare a intelectualilor români în viaţa publică iar indiscreţia noastră să micşoreze indiferenţa faţă de inteligenţă.

Sursa: Prelegerile Petre Botezatu

http://ices.ro/050_filosofie.htm